List Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Z okazji 5-tej edycji Ethnosfery otrzymaliśmy list od Pezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w ciepłych słowach wyraża się o festiwalu. Poniżej jego treść.

Więcej…
 

List z Ministerstwa Kultury

W 2002 r. Minister Kultury objął Ethnosferę honorowym patronatem, oczym zostaliśmy poinformowani poniższym ilstem:

Więcej…
 


 ---
 
 
© Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach, 2011